De haag in het kort

Een haag past bij elke tuin. Er omheen, als levende markering van de erfgrens, maar ook erin, omstructuur te geven. Een doolhof is zelfs een tuin die uitsluitend uit hagen bestaat! Overleg wel vooraf met uw buren voordat u een haag als levendige afscheiding gaat gebruiken. Het is 't mooist als de haag op de erf-afscheiding kan worden geplant. Binnen groene muren is het goed tuinieren!

De toepassing van hagen is eeuwenoud. Aanvankelijk diende ze als bescherming van de groenten- of kruidentuin bij boerderijen, kastelen en kloosters, maar later werden ze vooral als sierelement gebruikt in tuinen van kastelen en buitenplaatsen.

Aan sierwaarde hebben ze nog niets verloren. Hagen zien er dan ook in elk seizoen mooi uit en de keus aan geschikte planten is groot. Vooral heesters en coniferen komen in aanmerking.

Van tuun naar tuin.

Ons woord ‘tuin' is afkomstig van het Keltische tuin of tuun. Daarvan is het woord omtuining afgeleid, wat een horizontaal vlechtwerk is van buigzame takken vanwilg en soms els of populier. Een omtuining heeft dezelfde functie als een haag of een laag hegje; bescherming bieden aan het stukje grond tegen loslopende dieren. Later is het begrip van de omheining overgegaan op het stukje grond zelf; ons woord ‘tuin'. Tunen of omtuiningen zijn nog steeds heel bruikbaar. Ze nemen weinig plaats in en zijn ‘natuurlijk'.

Het planten van het haagpakket

Heeft u eenmaal uw keus voor de juiste plant uit het haagpakket gemaakt, dan kunt u de juiste aantallen in de gewenste pot bestellen. In de pot bevinden zich tien planten welke een haaglente van 2 meter opleveren. De plantafstand van elke plant is 20 cm . Het planten vraagt om een goede voorbereiding en gaat stapgewijs als volgt:

  1. graaf een zodanige diepe en brede sleuf dat een wortelkluit er in past (vaak anderhalf maal de breedte en de hoogte van de worelkluit).
  2. Spit de bodem van de sleuf, zodat de wortels losse grond vinden om vlot verder te groeien (‘aanslaan').
  3. Meng de tuingrond in de sleuf eventueel met compost, dat bevat voedsel en veel humus, dat vocht vasthoudt.
  4. Leg de planten eerst uit (zo kort mogelijk laten liggen, anders drogen de wortels uit) en zet ze zo snel mogelijk in de sleuf. Kijk daarbij goed naar hun vorm. Er is altijd een ‘voorkant'en een ‘achterkant'. Bedek de wortelkluit met grond minimaal een handbreedte op de kluit) en trap voorzichtig aan.
  5. Onder droge omstandigheden is het raadzaam de sleuf half te vullen en vol te laten lopen met water. Rustig laten wegzakken en daarna verder met grond aan vullen.
  6. Een rechte haag moet ook kaarsrecht worden geplant. Span eventueel een touw als hulpmiddel.
  7. Snoeien blijft beperkt tot de zijkant van pas geplante hagen. Alleen ligusterhagen kunen direct gesnoeid worden, dit om een zo dicht mogelijke vertakking te krijgen. Bij Taxus en beuk (Fagus) laat u de toppen doorgroeien tot de gewenste hoogte is bereikt.

Voeden en snoeien

Voor de conditie van haagplanten is voeding belangrijk, omdat de vitaliteit nauw samenhangt met hun gezondheid. Vooral beuken op lichte grond zijn gebaat bij een jaarlijkse gift van compost en oude stalmest. Tuincompost met gedroogde koemest is een alternatief. Breng dit, enkele centimeter dik, in de plantstrook aan. Het najaar of de late winter is daarvoor de beste tijd. Voor Buxus zijn speciale voedingsstoffen te koop, afgestemd op de behoefte van de plant.

Snoeien kan het beste tweemaal per jaar gebeuren; eind mei en eind juli/begin augustus. Snoei niet tijdens droog en warm zomerweer, dat geeft verbranding. Een haag die in de nazomer nog nagroeit, maar wel strak moet zijn mag u half september nogmaals snoeien. Niet later, dat kan nachtvorstschade geven.

< terug naar haag keuze >